گارانتی و خدمات پیش از فروش

موارد مورد تضمین و خدمات پس از فروش وب سایت درخواستی شما
  • هر گونه قطعی سایت و خارج از سرویس در صورتی که مربوط به سایت باشد کمتر از 24 ساعت رفع گردد.
  • هر گونه خرابی هاست توسط شرکت پیگیری و تا حصول نتیجه و رفع نقص آن به عهده ما می باشد.
  • درخواست تغییرات جزئی به مدت سه ماه بدون هزینه می باشد.
  • مشاوره رایگان جهت ارتقاع جایگاه وب سایت
  • بروز رسانی افزونه های وب سایت به صورت رایگان به مدت یک سال
  • راه اندازی درگاه بانکی به صورت رایگان