My photo

نرم افزار مدیریت آموزشگاه های زبان شاواتک

سامانه مدیریت شاواتک در حوزه راهبردی آموزشگاه های زبان با چند شعبه و تعداد بی نهایت زبان آموز طراحی شده است که می تواند شما را در تحقق اهدافتان یاری نماید . با استفاده از این نرم افزار دیگر نگران مدیریت مسائل خرد آموزشگاه نباشید و فقط به دنیال توسعه و ایجاد شعب جدید باشید.

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید

My photo

نرم افزار اندروید نیازمندی های شاواتک

نرم افزار بانک نیازمندی ها شاواتک به صورت تخصصی در حوزه نیازمندی ها تولید شده است . شما می توانید با راه اندازی این سامانه کسب و کار خود را شروع کنید و پر قدرت وارد حوزه نیازمندی ها شوید.

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید

My photo

نرم افزار اندروید فیلمسراشاواتک

نرم افزار بانک فیلم و سریال شاواتک به صورت تخصصی در حوزه فیلم و سریال تولید شده است. شما می توانید با راه اندازی این سامانه کسب و کار خود را شروع کنید و پر قدرت وارد حوزه فیلم و سریال شوید.

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید

My photo

نرم افزار اندروید موسیقی سراشاواتک

نرم افزار بانک موسیقی شاواتک به صورت تخصصی در حوزه موسیقی تولید شده است و در حال حاضر دارای 1000+ موسیقی می باشد. شما می توانید با راه اندازی این سامانه کسب و کار خود را شروع کنید و پر قدرت وارد حوزه موسیقی شوید.

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید

My photo

نرم افزار اندروید اخبارشاواتک

نرم افزار بانک اخبار شاواتک به صورت تخصصی در حوزه اخبار تولید شده است و در حال حاضر دارای 1.000.000+ اخبار روز می باشد. شما می توانید با راه اندازی این سامانه کسب و کار خود را شروع کنید و پر قدرت وارد حوزه اخبار شوید.

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید

My photo

نرم افزار اندرویدشاواتک

نرم افزار جامع شاواتک شامل قسمت های فیلم و سریال ، موسیقی ، نیازمندی ها ، ابزار ها ، و چندین قابلیت دیگر می باشد . در این نرم افزار همه چیز را یکجا در اختیار شما قرار داده ایم .

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید